Soul Food Serbia DVD diskovi

SOULFOOD Serbia, film za uživanje. Turistička organizacija Srbije opet nam je ukazala poverenje i poručila 2.500 reklamnih DVD diskova, uključujući rezanje dostavljanog materijala, štampu DVD diskova, ambalažu i pakovanje.

Sve je krenulo ovako: nakon višegodišnje saradnje, od strane TOS-a dobijamo zahtev da u roku od tri dana umnožimo sadržaj dostavljanog master DVD diska u tiražu od 2.500 komada, da DVD diskovi budu brendirani, spakovani i isporučeni na adresu, zato što dan kasnije kreću na put ka sajmovima turizma širom sveta.

Opet se nalazimo pred velikim izazovom. Kako pored tekućih poslova obaviti posao, a rok je isuviše kratak? Preplavljuje nas pozitivna panika, smirujemo strasti i koncentrišemo se na zahtev klijenta i krećemo u akciju. Kao i uvek od našeg pouzdanog i stalnog dobavljača poručujemo Verbatim (no logo) DVD medije. Dok čekamo da u toku dana stignu poručeni DVD mediji, baziramo se na štampanje DVD nalepnica kako ne bismo gubili vreme.

Blanko ricovane tabake ubacujemo u mašinu i otpočinjemo proces štampanja DVD diskova. Nakon dva radna sata, digitalna štampa nam je obezbedila vrhunski kolorni otisak koji će zasigurno oduševiti našeg klijenta. U međuvremenu su pristigli i poručeni Verbatim DVD mediji. Odlično po nas, bićemo još brži u odnosu na projektovano vreme isporuke.

Od materijala dostavljenog na DVD master disku kreiramo image fajlove na našim visokotiražnim CD-DVD mašnama (multiplikatorima) i otpočinjemo umnožavanje diskova. Za nepunih 8 radnih sati 2.500 DVD smo narezali i iskontrolisali.

Nakon završenog umnožavanja i kontrole DVD diskova, naš doradni tim je prionuo na posao, započeo kaširanje (lepljenje) odštampanih nalepnica na DVD diskove i ubacivanje u transparentne PVC omote. Ubrzo su DVD diskovi bili spakovani u transportnu amabalažu i nekoliko sati pre roka isporučeni na adresu Turističke organizacije Srbije.

O TOS-u

Zakonom o turizmu iz 1994. godine osnovana je Turistička organizacija Srbije (TOS), kao zvanični institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu i obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike.

Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet.

U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno-propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke itinerere i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS je prisutan na svim većim svetskim sajmovima turizma, sarađuje sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i drugim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama. TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija (ETC), Dunavska turistička komisija (DTC), Dunavski centar za kompetenciju (DCC), Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera (RDA) i ICCA.

Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.

Turističke organizacije pokrajina, regija, gradova i opština u Srbiji svoje godišnje programe i planove promotivnih aktivnosti usklađuju sa Strategijskim marketing planom, planovima i programima TOS-a.

Sedište TOS-a je u Beogradu, Čika Ljubina 8.

TOS ima status pravnog lica, posluje u skladu sa propisima kojima se uređuju javne službe i upisan je u registar kod Privrednog suda.

Ili pogledajte i naše ostale radove:

Pročitajte više +29 marta 2020 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Reklamne kese

Kese sa UV lakom

Pročitajte više +12 marta 2020 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Deklaracije i etikete, Vizit karte

Vizitkarte i deklaracije Craftka

Pročitajte više +11 marta 2020 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Fascikle

USD Cable fascikle sa UV lakom

Pročitajte više +04 marta 2020 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Vizit karte

Vizitkarte sa linen reljefnom plastifikacijom

Pročitajte više +02 marta 2020 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Vizit karte

Multiloft višeslojne vizitkarte

Pročitajte više +25 marta 2016 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Umnožavanje diskova

Umnožavanje DVD diskova, štampanje omota i nalepnica za BEKAMENT

Pročitajte više +25 januara 2016 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Reklamne kese

Ekskluzivne reklamne kese za Bambi – „Well Be“ čokolade

Pročitajte više +25 decembra 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Umnožavanje diskova

Narezivanje i štampanje DVD diskova za IKEA

Pročitajte više +22 novembra 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Reklamne kese

Ekskluzivne reklamne kese, fascikle i memorandumi za klijenta iz Subotice

Pročitajte više +09 novembra 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Vizit karte

Specijalne greb-greb vizit karte

Pročitajte više +30 oktobra 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Vizit karte

Vizitkarte sa Uv lakom

Pročitajte više +12 oktobra 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Umnožavanje diskova

Umnožavanje diskova

Pročitajte više +15 septembra 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Brošure

Brošure Srbija u pokretu

Pročitajte više +11 avgusta 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Fascikle

Fascikle Dunav Minerals

Pročitajte više +03 avgusta 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: USB memorije

USB Card memorije Knauf Insulation

Pročitajte više +22 jula 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Deklaracije i etikete

Deklaracije Global Foods

Pročitajte više +15 jula 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Blokovi

Blokovi A5 sa spiralom

Pročitajte više +09 jula 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Agende i rokovnici

Agende – Wilo

Pročitajte više +28 juna 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Brošure

Brošure Crno na belo

Pročitajte više +14 juna 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: USB memorije

USB memorije za USAID

Pročitajte više +23 maja 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Reklamne kese

Natron kese za Knauf Insulation

Pročitajte više +09 maja 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Flajeri

Flajeri za Glass Service

Pročitajte više +26 aprila 2015 Piše: Štamparija Dual Mode u kategoriji: Vizit karte

Vizit karte – Advokatska kancelarija MLO

TOP